Elállás

Ön 14 napon belül jogosult indoklás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indoklás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (pl.: postán vagy e-mailen keresztül) az alábbi címre:

Cégnév: Vitálos Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Levelezési cím: 2000 Szentendre, Dumtsa Jenő utca 13/a 

Telefonszám: +36 30 392 3563

E-mail cím: vitaloskft@gmail.com

Kérjük, mindenképpen tájékoztassanak bennünket a termék visszaküldéséről!

Visszaküldéshez szükséges információk:

  1. Egyeztetés a Vitálos Kft-vel telefonon vagy emailen keresztül

  2. Visszacsomagolni a terméket

  3. Visszaküldeni a fent látható címre!

Csomag tartalma:

  1. Visszaküldeni kívánt termék

  2. A termékről kiállított számla

  3. Információ számunkra a visszautaláshoz, amit betehet a csomagba papír formájában vagy elküldhet emailben!

A visszautaláshoz szükséges adatok:

  1. Bankszámlához tartozó név (saját név)

  2. Bankszámlához tartozó bank neve

  3. Bankszámla száma

Amint a terméket visszakapjuk sértetlenül, onnantól számított 14 munkanapon belül visszautaljuk az összeget!

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a termék árát. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatartjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket sértetlenül vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte a számlával vagy annak másolatával együtt.

Ön köteles a Vitálos Kft számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közélésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli! Kivéve, ha a terméket már hibásan kapta kézhez!

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre, ha a terméket nem rendeltetésszerűen használja, ebben az esetben a Vitálos Kft követelheti az áru kárának megtérítését!

Abban az esetben, ha a terméket a Vevő használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen cégünk részére visszajuttatni, nem vállaljuk a termék visszavásárlását.